Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
10:00   Premier* Premier*      
11:00 Premier*  Premier*   Προγράμματα
εκπαίδευσης
δασκάλων

-Υοga Alliance
-Yoga Works
-Power Pilates

18:00
Premier*
Premier* Premier*
Premier*
 
19:00  Yoga
Swings*
Yoga Pilates Pilates Swings* 18:30
Yoga
Premier* 18:30
Ballet Kids*

20:00 


Pilates
Premier*
Ballet
Yoga
Premier*
21:00 Premier* Contemporary
Dance
Yin
Yoga*
Premier*  

* κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού

 

* κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού 


Premier:
Δυναμικό μάθημα στα μηχανήματα reformers του pilates και τους ιμάντες αιώρησης.

Premier Heal:
Θεραπευτικό μάθημα αποκατάστασης τραυματισμών / εγκυμοσύνης.

Yoga swings:
Ασκησιολόγιο της yoga και της ακροβατικής με κούνιες.

Pilates:
Μαθήματα με foam rollers, fitballs, swings, magic rings, therabands.

Yoga:
Hatha yoga και dynamic flow.

Yoga kids, hip hop kids, preballet, balletkids:
Μαθήματα για παιδιά.

Rebirthing Breathwork: Θεραπευτική συνεδρία Τεχνικής Αναπνοών

Kids: Δημιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας 2,5 – 4 χρ.