Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
11:00 Premier* Premier* Premier*   Premier*   Προγράμματα
εκπαίδευσης
δασκάλων

-Υοga Alliance
-Yoga Works
-Power Pilates

18:00 Yoga Kids Trx* Premier* Pilates
Swings*
17:30
Premier*
Premier* Kids*
19:00  Yoga Swings*
 Yoga Pilates Pilates 18:30
Yoga
Premier*
 20:00  Pilates  Premier* Ballet Yoga  19:45
Ballet
Contemporary
Danc
e
Premier*
21:00 Premier* Premier* Rebirthing
Breathwork*
Premier*  

* κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού

* κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού 


Premier:
Δυναμικό μάθημα στα μηχανήματα reformers του pilates και τους ιμάντες αιώρησης.

Premier Heal:
Θεραπευτικό μάθημα αποκατάστασης τραυματισμών / εγκυμοσύνης.

Yoga swings:
Ασκησιολόγιο της yoga και της ακροβατικής με κούνιες.

Pilates:
Μαθήματα με foam rollers, fitballs, gymsticks, magic rings, therabands.

Yoga:
Hatha yoga και dynamic flow.

Yoga kids, hip hop kids, preballet, balletkids:
Μαθήματα για παιδιά.

Rebirthing Breathwork: Θεραπευτική συνεδρία Τεχνικής Αναπνοών

Kids: Δημιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας 2,5 – 4 χρ.