Ειδικές παροχές:

  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για δασκάλους Pilates με την Power Pilates Alliance
  • Eκπαιδευτικά προγράμματα για δασκάλους Yoga με την Yoga Alliance
  • Προγράμματα εγκυμοσύνης
  • Συνεργασία με ειδικό διατροφολόγο άσκησης
  • Εξατομικευμένα προγράμματα για αθλητές
  • Rebirthing breathwork (τεχνική χαλάρωσης και αναζωογόνησης)
  • Baby Massage
  • Personal Training