Η yoga είναι μια αρχαία επιστήμη, που πλέον αναγνωρίζεται και από τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Αποτελείται από μια σειρά από πρακτικές που βοηθούν τον άνθρωπο να μετέλθει σε μια περισσότερο αρμονική και ισορροπημένη κατάσταση ύπαρξης. Ή, όπως συχνά λέγεται, σε επίγνωση της αληθινής του φύσης. Αυτές οι πρακτικές είναι ασκήσεις ή στάσεις, αναπνοές, διαλογισμός, μελέτη αρχαίων θεωριών, εφαρμογή των αρχών της γιόγκα και παρατήρηση του εαυτού στην καθημερινότητα.

H yoga είναι μια μέθοδος εσωτερικής εξερεύνησης, η οποία αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση του σώματος με το νου, και επιφέρει αρμονία σε όλες τις ανθρώπινες υποστάσεις, στη σωματική, τη διανοητική-συναισθηματική, την πνευματική.

Η διδασκαλία της yoga γίνεται με στόχο κυρίως την ενδυνάμωση, την αύξηση της ευλυγισίας, την ευθυγράμμιση και γενικότερα την ευεξία.

Hatha Yoga

Η βάση της yoga που αναπτύσσει σταδιακά το μυϊκό σύστημα και διορθώνει τις κακές συνήθειες του σώματος.

Vinyasa flow Yoga

Έχει γρήγορη εναλλαγή θέσεων και δίνει μεγάλο εύρος δυνατοτήτων στο σώμα, χωρίς ποτέ να γίνεται βαρετή.

Ashtanga Yoga

Απευθύνεται σε ήδη μυημένους μαθητές, τονώνει την αντοχή και την φυσική κατάσταση και οδηγεί ακόμη και σε ακραίες – ακροβατικές θέσεις.

Partner Yoga

Συνεργασία δύο ατόμων για την επίτευξη δυσκολότερων στόχων κατά την διάρκεια του μαθήματος.

Aerial Yoga

Aκροβατική ροή yoga με τα ειδικά πανιά.